Nederlandse Audio Guide

1) Big Bang- Uxu Studio, Taiwan - De blauwverlichte bom die zij maakten, BIG BANG, hangt dreigend in de lucht, vlak voordat hij het water (of misschien wel de boot) zal raken. Hij is bedoeld om je angst in te boezemen, maar wie dichterbij komt ontdekt ook een andere, verrassende kant van het kunstwerk:het is bedekt met zachte veren, die mysterieus oplichten en soms plaatsmaken voor honderden kleine, twinkelende lichtjes.

2) The Cracks, Karolina Haworko, Polen - Voor Howorko symboliseert de toren iets veel groters: de enorme krachten in onze huidige samenleving, die ervoor zorgen dat klimaatstelsels, instituten, aannames en tradities schudden op hun grondvesten, scheuren en soms zelfs instorten. Het verbeelden van die ‘beschadigingen’ benadrukt het belang van de transformaties die ze in gang zetten, net als de mogelijkheden die ontstaan als er gerepareerd of vervangen wordt, en misschien geeft het ons zelfs zicht op een nieuwe wereld.

3) Neighborhood, Sergey Kim, Oezbekistan -Deze kledingstukken vertegenwoordigen samen de culturele en etnische mix van bewoners van de stad. Verbinding staat voor Sergey Kim in dit kunstwerk dan ook voorop, want - zo constateert de kunstenaar- ondanks de globalisering en wereldwijde groei van informatievoorziening, is de angst voor vreemdelingen toegenomen. Er enkele bijzondere kledingstukken te zien zoals een Turkse wijde broek, een traditionele Joodse jurk of een Marokkaanse djellaba.

4) Atlantis, Utskottet, Zweden - Met het beeld van een zinkende of overstroomde stad wil Utskottet laten zien dat dit onheilspellende aanzicht rauwe werkelijkheid kan worden. Utskottet koos gebouwen uit verschillende steden - kun je het Empire State Building en de A’dam-toren herkennen? - om een mondiaal stadsgezicht te vormen. De dreiging van totale ondergang raakt ons immers allemaal.Het zeeniveau blijft tenslotte stijgen en extreme weersomstandigheden nemen toe, als gevolg van onze roekeloze omgang met de aarde.

5) Nothing Holding Us, Ben Zamora, VS - Tientallen lichtbuisjes vormen samen een explosie, bevroren in de tijd. Het licht beweegt niet, en toch zijn de lijnen zo gepositioneerd dat het beeld anders lijkt vanuit elke hoek. Ben Zamora wil met zijn kunstwerk duidelijk maken dat niets ons tegen hoeft te houden, ook niet de ontregelende schok van een levensveranderende ervaring. Doordat de pauzeknop als het ware even is ingedrukt is er opeens ruimte voor bezinning. Zamora wil dan ook juist de verandering vieren die op een heftige gebeurtenis kanvolgen: zijn explosie staat voor groei of uitbreiding die iets moois teweeg brengt.

6) Nachttekening, Krijn de Koning, NL- Krijn de Koning nam de iconische vormen van de Magere Brug, husselde ze door elkaar en zette ze vervolgens terug op de brug. Door vormen te accentueren, lichtlijnen door te trekken en andere uit te wissen, geeft De Koning de Magere Brug een geheel nieuw aanblik. Het werk heeft twee gezichten: overdag blijft het beeld van Amsterdam’s beroemdste brug intact, maar als de avond valt en de lichten aangaan wordt het beeld compleet ontregeld.

7) Feel Like The Kardashians, Laila Azra, Singapore
Kunstenares Laila Azra transformeert de Amstel in een rode loper. Aan weerszijden van de doorgang in de Amstelsluizen heeft zich op de kade een groot aantal fotografen en fans verzameld die de kijker opschrikken met de flitsen van hun camera’s en mobiele telefoons. Feel Like the Kardashians laat je ervaren hoe het is om beroemd te zijn, wanneer je op elk moment van de dag en op elke hoek van de straat, kan worden ‘gepakt’ door de paparazzi.

8) Order/ Disorder, Lambert Kamps, NL- De draaiende ringen van dit kinetische kunstwerk doen denken aan de planetaire ringen van bijvoorbeeld Jupiter of Saturnus, of aan de draaiende elektronen rondom een kern. De langzame beweging van de cirkels werkt haast hypnotiserend: het ene moment vormen de cirkels een geordend patroon, een moment later kruisen ze elkaar in een ongeordende volgorde. Voor de kunstenaar staan ze symbool voor de dynamische wereld waarin wij ons bevinden. Hoewel we soms de controle verliezen en chaos laten overheersen, wordt dit altijd weer gevolgd door momenten van rust en helderheid.

9) Butterfly Effect, Masamichi Shimada, JP- Zeven reusachtige vlinders zijn neergestreken op het wateroppervlak van de gracht. Rimpelingen in het water die worden veroorzaakt door een langsvarende boot laten de vleugels van de vlinders blauw oplichten in de nacht. Zo laat de Masamichi Shimada met zijn kunstwerk Butterfly Effect op een poëtische manier zien dat een kleine actie van één persoon een wereld van verschil kan maken. Een ogenschijnlijk onbeduidende beweging kan een schitterend gevolg hebben!

10) Icebreaker, Wilhelmusvlug, NL - De rondvaartboot staat voor Wilhelmusvlug gelijk aan het breken van de belofte op schaatsen op natuurijs. Want wanneer een rondvaartboot door een bevroren gracht heeft gevaren, gaat het schaatsfeest niet langer door. Het enige wat overblijft zijn enkele los drijvende stukken ijs in het water. De contouren van deze ijsschotsen zien we terug in het kunstwerk. Telkens wanneer een boot door de installatie heen vaart, schieten aan weerszijde van de boot witte en blauwe scheuren door het ijs. Zo wordt het ijs telkens opnieuw gebroken.

11) Hiding in the Wolf's Lair, Republic of Amsterdam Radio& Nomad Tinker House - De dierentuin ARTIS had tijdens de Tweede Wereldoorlog een goede reputatie bij Duitse soldaten die er graag een wandeling maakten. Wonderbaarlijk genoeg diende het park ook als veilige schuilplaats voor in totaal 200 tot 300 onderduikers. Zij verstopten zich in de dierenhokken – zelfs boven het leeuwenverblijf en in het wolvenhuis – maar ook in de kelders en zolders van vele andere gebouwen zoals dit berghuis. Dit kunstwerk verbeeldt deze confronterende geschiedenis, maar ook het gevaar dat mensen in het algemeen voor elkaar kunnen vormen.

12) De Nachtloerrrders, 72and Sunny Creative Collection -De Nachtloerrrders is onderdeel van Amsterdam Light Festival’s scholenproject dat sinds 2012 jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met Juf op Straat.De vreemd gevormde ogen tonen hoe dieren zich in de toekomst zullen hebben aangepast om te overleven in onze alsmaar uitbreidende steden. De twintig paar ogen werden bedacht en geprogrammeerd door 850 Amsterdamse schoolkinderen (8-12 jaar) en tonen deze mogelijke evolutie met veel fantasie. Elke avond komen er nieuwe ogen bij - dit kunstwerk blijft veranderen!

13) Between The Lines, Har Hollands, NL -
Een mysterieuze rode gloed beweegt zich rusteloos door de bestuurderscabine van de oude verlaten hijskraan langs het Entrepotdok. Dat die kraan meer kan zijn dan een gepensioneerde machine laat Hollands met Between the Lines duidelijk zien. Elementen en ritmes in de stedelijk bebouwing, die overdag onopgemerkt opgaan in de omgeving, vormen voor Hollands steeds weer het uitgangspunt voor een magisch lichtspel. De stad komt zo op een nieuwe manier tot leven in ‘het domein van de fantasie’, zoals Hollands de nacht mooi omschrijft.

14) End over End, Studio Vertigo, UK - Een enorme, regenboogkleurige slinky loopt van het oude portiershuisje bij ARTIS naar beneden, alsof hij daar door een reuzenhand is neergezet. Zoals altijd het geval is bij het werk van Studio Vertigo, zet deze installatie je wereld even op z’n kop. Het kunstwerk is tegelijkertijd nostalgisch – wie heeft er vroeger geen slinky van de trap laten lopen? – en surrealistisch. De verhoudingen tussen jou en het speelgoed zijn omgedraaid, alsof je bent gekrompen en bent beland in het Wonderland van Alice.

15) Surface Tension, Tom Biddulp & Barbara Ryan, UK- De kunstenaars hebben een stuk van de beroemde grachten van Amsterdam getransformeerd tot een verdronken straat: de spookachtige, oplichtende silhouetten van meegesleurde auto’s, lantaarnpalen en verkeersborden steken boven het water uit, als een spookachtig visioen van wat er zou kunnen gebeuren als de zeespiegel blijft stijgen.Gelukkig is het zo ver nog niet in Amsterdam, maar laten we Surface Tension beschouwen als een kleine waarschuwing....

16) Remind Euljiro Freedom Eon SLD, SK - Kleurrijke, flikkerende Koreaanse lichtreclames schreeuwen om aandacht in de Schippersgracht. Het zijn zo’n veertig replica’s van traditionele uithangborden, neons en lichtbakken uit Euljiro, één van de oudste wijken in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De wijk bezit een uniek ecosysteem met zo’n 10.000 gespecialiseerde winkeltjes waar meer dan 50.000 ambachtslieden werken, maar dreigt te verdwijnen door stedelijke herontwikkeling. Met Remind Euljiro Freedom benadrukt EON SLD het verlies van de culturele en historische waarde van de buurt en haar inwoners. Een verhaal dat niet uniek is; in steden over de hele wereld is oprukkende gentrificatie een groot, ontregelend probleem.

17) The ice is melting at the pøules, Martin Ersted, DK - Nieuwe en soms prachtig ontworpen grafieken die data over klimaatverandering weergeven hebben Ersted geïnspireerd voor zijn laserlichtprojectie. Lijnen geven de stijging van de gemiddelde, wereldwijde temperatuur gedurende de afgelopen 169 jaar weer: blauw is een relatief koel jaar, rood een warme. De strepen worden afgewisseld met een serie verweven cirkels, die de stijging van de mondiale temperatuur én CO2-concentratie tonen. De veranderende hoogte van de strepen en de cirkels correspondeert met data over de zeespiegelstijging. Ersteds combinatie van wetenschappelijke feiten en intens laserlicht levert een voorstelling op die confronterend en poëtisch tegelijk is.

18) All the light you see, Alicia Eggert, VS - Licht doet er altijd even over om van het ene punt naar het andere te reizen – om precies te zijn, 300.000 km per seconde. De informatie die het licht ons brengt, bijvoorbeeld hoe lang geleden een verre ster is ontstaan, is dus eigenlijk altijd oud. Doordat een deel van Eggers’ tekst af en toe uitgaat, maakt ze de boodschap nog krachtiger: ‘All You See is Past’ – álles wat je ziet ligt al achter ons. Best verwarrend in een tijd waarin we gewend zijn altijd de nieuwste informatie tot onze beschikking te hebben!

19) Nobody, Gabriel Lester, NL- Met twee robotarmen - de één bespeelt een marionet, de ander last - maakt Lester een fascinerend schaduwspel op de boeg van NEMO Science Museum. Het idee van de mens als een willoze marionet, die wordt bespeeld door iets groters en sterkers dan hijzelf bestaat al eeuwen bij kunstenaars, filosofen en schrijvers. Maar dat in Nobody geen god/godin aan de touwtjes trekt, en juist robots de pop (of is het de mens?) tot leven laten komen zegt veel over het technologische tijdperk waarin we nu leven. Wie heeft nou eigenlijk de touwtjes in handen?

20) Ad.Empty Domination, Jasmijn Pielkenrood, Wies Brand & Maria Watjer - Twee uitvergrote abri’s, lichtbakken die worden gebruikt voor buitenreclame, staan prominent op de steiger. De advertenties ontbreken; in plaats daarvan vallen ze op door hun leegte en het harde witte licht dat ze uitstralen. Als je goed kijkt zie je dat het beeld subtiel verandert. Het kunstwerk, een lege huls in feite, is een reactie en commentaar op de reclames die het straatbeeld en daarmee vaak onze gedachten domineren.