U bent hier : Home » Over rederij lovers » Pers

Pers

Downloads


Gebruiksvoorwaarden logo’s:
De logo`s van de Rederij Lovers zijn geregistreerde beeldmerken. Het is belangrijk dat de integriteit van de logo’s behouden blijft. Om deze reden vragen wij iedereen die de logo’s gebruikt de volgende richtlijnen in acht te nemen:

  • De logo’s mogen alleen in de officiële kleuren, zoals hier te downloaden, gebruikt worden
  • Bij het veranderen van de maten van de logo’s dienen de originele proporties van de logo’s in stand te blijven
  • Tenzij anders weergegeven op deze website mogen de logo’s op geen enkele wijze worden aangepast
  • Er mag geen tekst aan de logo’s worden toegevoegd op een manier dat het lijkt dat deze tekst onderdeel uitmaakt van het logo

Het gebruik van de logo’s, met inachtneming van bovengenoemde richtlijnen, is toegestaan op elke website. Als u de logo’s op een commercieel product wilt plaatsen dan is dit alleen toegestaan indien u vooraf schriftelijk toestemming van Rederij Lovers heeft ontvangen. De logo’s mogen niet worden gebruikt op welke vorm van merchandise dan ook. Producten met het Lovers logo zullen via de officiële kanalen van de Rederij Lovers worden verkocht. Mocht u varianten op de officiële merchandise wille creëren dan dient vooraf schriftelijke toestemming van Rederij Lovers te worden verkregen.

Gebruiksvoorwaarden persberichten:
U bent vrij deze persberichten in het geheel, dan wel delen uit het persbericht, te gebruiken mits u Rederij Lovers als bron vermeld. Voorbeeld: Bron: www.lovers.nl. De bron dient direct naast dan wel onder het persbericht of de gebruikte tekst geplaatst te worden.

Gebruiksvoorwaarden foto’s: Tenzij anders gecommuniceerd op deze pagina, mogen de foto’s in de downloadsectie gebruikt worden zonder daar daarvoor kosten in rekening worden gebracht mits de bron (www.lovers.nl) correct is vermeld. Mocht u foto’s uit de downloadsectie willen gebruiken verzoeken wij u ons een voorbeeld kopie van de publicatie toe te sturen. Voor vragen over het gebruik van items uit de downloadsectie kunt u contact met ons opnemen via: press@lovers.nl